Rame Lahaj in La Traviata at Opera Australia

Lahaj Traviata OA
Rame Lahaj in La Traviata at Opera Australia
March 29, 2021

Rame Lahaj, Winner of the Third Prize in Operalia Guadalajara 2016, returns to Opera Australia as Alfredo in La Traviata, on Sydney Harbour

Performances through April 24

Photos: Hamilton Lund
Rame Lahaj OA Traviata
Rame Lahaj in La Traviata at Opera Australia
March 29, 2021

Rame Lahaj, Winner of the Third Prize in Operalia Guadalajara 2016, returns to Opera Australia as Alfredo in La Traviata, on Sydney Harbour

Performances through April 24

Photos: Hamilton Lund