Anthony Ciaramitaro makes Metropolitan Opera debut

Ciaramitaro Met Debut 2022
Anthony Ciaramitaro makes Metropolitan Opera debut
December 18, 2022

Congratulations to Anthony Ciaramitaro, Winner of the CulturArte Prize in Operalia 2022, for his Metropolitan Opera debut as the Messenger in Aida !

Ciaramitaro Met Debut 2022
Anthony Ciaramitaro makes Metropolitan Opera debut
December 18, 2022

Congratulations to Anthony Ciaramitaro, Winner of the CulturArte Prize in Operalia 2022, for his Metropolitan Opera debut as the Messenger in Aida !