Anthony Ciaramitaro in La traviata at the Macerata Opera Festival

Ciaramitaro Traviata Macerata
Anthony Ciaramitaro in La traviata at the Macerata Opera Festival
August 4, 2023

Congratulations to Anthony Ciaramitaro, Winner of the CulturArte Prize in Operalia 2022, for his international debut as Alfredo in La Traviata at the Macerata Opera Festival, opposite Nino Machaidze as Violetta!

Photo: Marilena Imbrescia | Macerata Opera Festival
Ciaramitaro Traviata Macerata
Anthony Ciaramitaro in La traviata at the Macerata Opera Festival
August 4, 2023

Congratulations to Anthony Ciaramitaro, Winner of the CulturArte Prize in Operalia 2022, for his international debut as Alfredo in La Traviata at the Macerata Opera Festival, opposite Nino Machaidze as Violetta!

Photo: Marilena Imbrescia | Macerata Opera Festival